privacy-verklaring

Making Memories Fotografie, gevestigd aan Dres 1, 1655 KL te Sijbekarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens van Making Memories Fotografie:
Making Memories Fotografie
Dres 1 | 1655 KL | Sijbekarspel
06-51882714
www.makingmemoriesfotografie.nl
info@makingmemoriesfotografie.nl 
KVK 64666972

Mevr. Marinda Muntjewerff is de eigenaresse van Making Memories Fotografie. Voor vragen kunt u bellen of mailen met bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Making Memories Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Making Memories Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@makingmemoriesfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Making Memories Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van een afspraak voor een geboekte sessie en het verstrekken van informatie hiervan.
– Het maken van facturen en het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren, zoals fotoproducten.
– Making Memories fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Bedrijven die jouw persoonsgegevens bewerken:

– Shootproof | Voor het bekijken van de foto’s in de online galerij | privacyverklaring
– Gmail | E-mail | privacyverklaring
– WordPress Website | Contactformulier | privacyverklaring
– Google analytics | Website | privacyverklaring
– MailChimp | E-mail en informatie | privacyverklaring
– Social Media | Promotionele doeleinden |
– Leveranciers | Leveringsdoeleinden
– Overige klantgegevens zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen worden bewaard op de harde schijf van Making Memories Fotografie. Daarbij horen ook de extra externe harde schijven die per jaar worden gesorteerd en extern worden opgeslagen.

Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding als de schijf van Making Memories Fotografie. Making Memories Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn neem dan contact op via info@makingmemoriesfotografie.nl

Gebruik van Cookies door Making Memories Fotografie:

Deze website gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookies heeft toegekend. een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld als u zich registreert via het contactformulier. Dan zal de cookie helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken.

Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen als u daar de voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Making Memories Fotografie services of websites die u bezoekt.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
– Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Making Memories Fotografie nog actief in bedrijf is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Making Memories Fotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Making Memories Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Making Memories Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

× Stuur mij direct een berichtje!